otisk

 Podle § 5 TMG

rehabilitační místnost

Majitel: Timo Duda
Bismarkstrasse 100
41061 Moenchengladbach
Kontakt
E-mail: info(at)reharaum.de
Daň z přidané hodnoty
Daňové identifikační číslo podle § 27 zákona o dani z obratu:
DE288240362
Informace o pojištění profesní odpovědnosti
Název a sídlo pojistitele: Markel Insurance SE
Sídlo společnosti: Sophienstr. 26, 80333 Mnichov
Tel: +49 (0)89 8908316 – 50 / info@markel.de / www.markel.de
Rejstříkový soud: Okresní soud v Mnichově,
HRB 233618
Oblast platnosti pojištění: Mezinárodní
Řešení sporů
 
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši e-mailovou adresu naleznete výše v tiráži.
Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů urovnání sporů před spotřebitelským rozhodčím výborem.
Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uchovávané informace třetích stran nebo prověřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.
Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy je známa znalost konkrétního porušení zákona. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.
Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky, na které nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.
Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není rozumná bez konkrétních důkazů o porušení. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.
autorská práva
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, úpravy, distribuce a jakýkoli druh využití mimo limity autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.
Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.
Zdroj: e-recht24.de