Likvidace baterií / likvidace odpadu z elektrických zařízení

Pokyny k likvidaci baterie
V souvislosti s prodejem baterií nebo dodávkou zařízení, která obsahují baterie, jsme povinni Vás informovat o následujícím: Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni vracet použité baterie.
Staré baterie, které máme nebo jsme měli v sortimentu, můžete zdarma vrátit do našeho expedičního skladu (dodací adresa). Symboly zobrazené na bateriích mají následující význam: Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že baterie nesmí být likvidována s domovním odpadem.
Pb = baterie obsahuje více než 0,004 procenta hmotnosti
Olovo Cd = baterie obsahuje více než 0,002 procenta hmotnosti
Kadmium Hg = Baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti
Likvidace elektroodpadu
Rehabilitační místnost je uvedena pod ID 80307811 u Stiftung Elektro-Altgeräte Register (ear). Reharaum dobrovolně odborně likviduje vysloužilá elektrozařízení. Sběrné místo starých přístrojů: Rehabilitační místnost Bismarckstraße 100, 41061 Mönchengladbach