Ochrana dat

Ochrana dat

Obecná poznámka a povinné informace

Pojmenování odpovědného orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Rehabilitační místnost - Timo Duda Consulting
Timo Duda
Bismarckstrasse, 100
41061 Moenchengladbach

Odpovědný orgán rozhoduje sám nebo společně s ostatními o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, kontaktní údaje atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Některé operace zpracování údajů jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. K odvolání postačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

Jako subjekt údajů máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v případě porušení zákona o ochraně údajů. Příslušným dozorovým orgánem pro otázky ochrany údajů je státní pověřenec pro ochranu údajů spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Následující odkaz obsahuje seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetím stranám. Je poskytován ve strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Právo na informace, opravu, zablokování, výmaz

Máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, původu údajů, jejich příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů kdykoli v rámci platných právních ustanovení. Máte-li jakékoli další dotazy k tématu osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit pomocí kontaktních možností uvedených v právním upozornění.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, který nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá náš web protokol SSL resp. TLS šifrování. To znamená, že údaje, které přenesete prostřednictvím této webové stránky, nemohou být čteny třetími stranami. Šifrované připojení poznáte podle řádku adresy „https://“ vašeho prohlížeče a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

  • Navštívená stránka na naší doméně
  • Datum a čas požadavku serveru
  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazující stránky
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Přenos dat při uzavření smlouvy o koupi a odeslání zboží

Osobní údaje budou předány třetím stranám pouze v případě potřeby plnění smlouvy. Třetími stranami mohou být například poskytovatelé platebních služeb nebo logistické společnosti. K dalšímu přenosu údajů nedochází nebo pouze pokud jste s tím výslovně souhlasili.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Registrace na tomto webu

Chcete-li používat určité funkce, můžete se zaregistrovat na našem webu. Předávané údaje jsou používány výhradně za účelem využití příslušné nabídky nebo služby. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

V případě důležitých změn, například z technických důvodů, vás budeme informovat e-mailem. E-mail bude zaslán na adresu uvedenou při registraci.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. K odvolání postačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost již provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje shromážděné při registraci uchováváme po dobu, kdy jste registrováni na našich webových stránkách. Pokud zrušíte registraci, vaše údaje budou vymazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Kontaktní formulář

Údaje předané prostřednictvím kontaktního formuláře budou uloženy, včetně vašich kontaktních údajů, aby bylo možné zpracovat váš požadavek nebo aby byly k dispozici pro následné dotazy. Tyto údaje nebudou bez vašeho souhlasu předány.

Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. K odvolání postačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů, které probíhaly do odvolání, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo již nebude potřeba ukládat data. Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Doba ukládání příspěvků a komentářů

Ukládají se příspěvky a komentáře a také související data, jako jsou IP adresy. Obsah zůstává na našich webových stránkách, dokud nebude zcela smazán nebo musel být smazán z právních důvodů.

Příspěvky a komentáře jsou ukládány na základě vašeho souhlasu (článek 6 (1) (a) GDPR). Svůj souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. K odvolání postačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje zpravodaje

Pro zasílání našeho newsletteru od vás potřebujeme vaši e-mailovou adresu. Je nutné ověřit zadanou e-mailovou adresu a souhlas se zasíláním newsletteru. Další údaje se neshromažďují nebo jsou dobrovolné. Údaje slouží výhradně k zasílání newsletteru.

Údaje poskytnuté při registraci k odběru newsletteru budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. K odvolání postačí neformální zpráva e-mailem nebo se můžete odhlásit pomocí odkazu „odhlásit“ v newsletteru. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje zadané pro nastavení předplatného budou smazány, pokud se odhlásíte. Pokud nám byly tyto údaje předány pro jiné účely a jinde, zůstanou nám.

Youtube

Naše webové stránky používají pluginy z YouTube k integraci a zobrazení videoobsahu. Poskytovatelem videoportálu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Po vyvolání stránky s integrovaným zásuvným modulem YouTube se vytvoří spojení se servery YouTube. Tím sdělíte YouTube, které z našich stránek jste navštívili.

YouTube může přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu, pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube. Tomu můžete zabránit tím, že se předem odhlásíte.

YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Podrobnosti o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá na vašem koncovém zařízení. Soubory cookie nám pomáhají učinit naši nabídku uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

Některé soubory cookie jsou „soubory cookie relace“. Takové soubory cookie se automaticky vymažou na konci relace vašeho prohlížeče. Na druhou stranu ostatní cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete. Tyto soubory cookie nám pomáhají rozpoznat vás, když se vrátíte na naše webové stránky.

Pomocí moderního webového prohlížeče můžete sledovat, omezovat nebo zamezovat nastavení cookies. Mnoho webových prohlížečů lze nakonfigurovat tak, aby se soubory cookie po ukončení programu automaticky smazaly. Deaktivace cookies může mít za následek omezenou funkčnost našich webových stránek.

Nastavení cookies, které jsou nezbytné k provádění procesů elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (např. nákupní košík), probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jako provozovatel tohoto webu máme oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a bezproblémové poskytování našich služeb. Pokud jsou nastaveny další soubory cookie (např. pro analytické funkce), bude s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů nakládáno samostatně.

Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem služby webové analýzy je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá na vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu využití webu. Informace generované soubory cookie o vašem používání našich webových stránek se přenášejí na server Google a tam se ukládají. Umístění serveru je obvykle USA.

Soubory cookie Google Analytics jsou nastaveny na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Jako provozovatel tohoto webu máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a případně reklamy.

Anonymizace IP

Google Analytics používáme ve spojení s funkcí anonymizace IP adres. Zajišťuje, že Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím předáním do USA. Mohou nastat výjimečné případy, kdy Google předá celou IP adresu na server v USA a tam ji zkrátí. Společnost Google naším jménem použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenášená službou Google Analytics se neslučuje s jinými údaji Google.

plug-in prohlížeče

Nastavení cookies vaším webovým prohlížečem lze zabránit. To však může omezit některé funkce našeho webu. Můžete také zabránit shromažďování údajů souvisejících s používáním vašich webových stránek, včetně vaší IP adresy a následného zpracování společností Google. To je možné stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného přes následující odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Námitka proti sběru dat

Kliknutím na následující odkaz můžete zabránit službě Google Analytics ve shromažďování vašich údajů. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách našich webových stránek: Deaktivujte Google Analytics.

Podrobnosti o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

zpracování objednávky

Abychom plně vyhověli zákonným požadavkům na ochranu údajů, uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o zpracování objednávek.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics. Lze jej použít k vytváření sestav, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované reklamy od společnosti Google a údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Údaje není možné přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat. To je možné prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo obecným zákazem shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je vysvětleno v bodě „Námitka proti shromažďování údajů“.

PayPal

Naše webové stránky umožňují platbu přes PayPal. Poskytovatelem platební služby je PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pokud platíte přes PayPal, platební údaje, které jste zadali, budou přeneseny do PayPal.

Vaše údaje jsou předány společnosti PayPal na základě článku 6 (1) (a) GDPR (souhlas) a článku 6 (1) (b) GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy). Svůj souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Operace zpracování údajů v minulosti zůstávají účinné i v případě odvolání.

Klarna

Naše webové stránky umožňují platbu přes Klarna. Poskytovatelem platební služby je Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko.

Při platbě pomocí Klarna (pokladní řešení Klarna) od vás Klarna shromažďuje různé osobní údaje. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Klarna na adrese: https://www.klarna.com/de/datenschutz/ .

Klarna používá soubory cookie k optimalizaci pokladního řešení Klarna. Tato optimalizace představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR Cookies jsou malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá na vašem zařízení. Soubory cookie Klarna zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Podrobnosti o používání souborů cookie Klarna naleznete na: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf .

Vaše údaje jsou společnosti Klarna předávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy). Svůj souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Operace zpracování údajů v minulosti zůstávají účinné i v případě odvolání.

Okamžitý bankovní převod

Naše webové stránky umožňují platbu prostřednictvím „Sofortüberweisung“. Poskytovatelem platební služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov.

Pomocí postupu „Sofortüberweisung“ obdržíme od společnosti Sofort GmbH potvrzení o platbě v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit své závazky.

Při platbě „Sofortüberweisung“ jsou váš PIN a TAN předány společnosti Sofort GmbH. Poskytovatel plateb se přihlásí k vašemu účtu online bankovnictví, automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu a provede převod. Následuje okamžité potvrzení transakce. Po přihlášení jsou automaticky kontrolovány i vaše tržby, úvěrový limit vašeho kontokorentu a existence dalších účtů a jejich zůstatků.

Kromě PIN a TAN zahrnuje přenos společnosti Sofort GmbH také platební a osobní údaje. Vaše osobní údaje zahrnují jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo (čísla), e-mailovou adresu, IP adresu a jakékoli další údaje potřebné pro zpracování platby. Tento přenos dat je nutný, aby bylo možné bez jakýchkoli pochybností zjistit vaši identitu a zabránit pokusům o podvod.

Vaše údaje jsou předávány společnosti Sofort GmbH na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy). Svůj souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Operace zpracování údajů v minulosti zůstávají účinné i v případě odvolání.

Podrobnosti o tom, jak platit pomocí Sofortüberweisung, najdete na: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/ .

Google AdSense

Naše webové stránky využívají Google AdSense. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense se používá k integraci reklam a nastavuje soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá na vašem koncovém zařízení za účelem analýzy toho, jak jsou webové stránky používány. Google AdSense také používá webové majáky. Web beacons jsou neviditelné grafiky, které umožňují analýzu návštěvnosti našich webových stránek.

Informace generované soubory cookie a webovými majáky jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech. Umístění serveru je USA. Google může tyto informace předat smluvním partnerům. Google však neslučuje vaši IP adresu s jinými vámi uloženými údaji.

Soubory cookie AdSense jsou ukládány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Jako provozovatel webu máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a naší reklamy.

Pomocí moderního webového prohlížeče můžete sledovat, omezovat a zabraňovat nastavování cookies. Deaktivace cookies může mít za následek omezenou funkčnost našich webových stránek. Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

Google AdWords a Google Conversion Tracking

Naše webové stránky využívají Google AdWords. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké.

AdWords je online reklamní program. V rámci online reklamního programu pracujeme se sledováním konverzí. Po kliknutí na reklamu umístěnou společností Google se nastaví soubor cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá na vašem koncovém zařízení. Soubory cookie Google AdWords ztrácejí platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. My a Google můžeme pomocí cookie rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na naši webovou stránku.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze vysledovat na webových stránkách inzerentů AdWords. Konverzní soubory cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří používají sledování konverzí. Zákazníci Adwords zjistí, kolik uživatelů kliklo na jejich reklamu a bylo přesměrováno na stránky se značkou pro měření konverzí. Zákazníci AdWords však nedostávají žádné informace, které by umožňovaly osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete proti jeho používání vznést námitku. Zde je nutné deaktivovat konverzní cookie v uživatelském nastavení prohlížeče. To znamená, že není zahrnuto do statistik sledování konverzí.

„Konverzní soubory cookie“ jsou ukládány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Jako provozovatel webu máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a naší reklamy.

Podrobnosti o Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/ .

Pomocí moderního webového prohlížeče můžete sledovat, omezovat nebo zamezovat nastavení cookies. Deaktivace cookies může mít za následek omezenou funkčnost našich webových stránek.

Webová písma Google

Naše webové stránky používají webová písma od společnosti Google. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pomocí těchto webových písem je možné prezentovat naši webovou stránku, jakou chceme, bez ohledu na to, která písma jsou vám lokálně dostupná. To se provádí načtením webových písem Google ze serveru Google v USA a souvisejícím přenosem vašich dat do společnosti Google. Toto je vaše IP adresa a kterou z našich stránek jste navštívili. Webová písma Google se používají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jako provozovatel těchto webových stránek máme oprávněný zájem na optimální prezentaci a přenosu našich webových stránek.

Společnost Google je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně dat „Privacy Shield“. Tato dohoda o ochraně údajů má zajistit soulad s úrovní ochrany údajů platnou v EU.

Podrobnosti o Google Web Fonts naleznete na: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about a další informace v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Zdroj: Konfigurátor ochrany dat z my-datenschutzbeauftragter.de